Een ri&e laten uitvoeren is ook in jouw belang

02A14S3P

Heb je meer dan 25 werknemers in dienst? Dan ben je wettelijk verplicht om een ri&e laten uitvoeren. Men maakt dan een inventarisatie van de  risico’s binnen jouw bedrijf. Zo kom je te weten hoe het ervoor staat met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van jouw personeel. Ook krijg je een goed beeld van wat je in de toekomst kunt verwachten. Daarnaast wordt er een plan van aanpak opgesteld waarmee je de risico’s zoveel mogelijk kunt beperken. Dit is in de eerste plaats goed voor de arbeidsomstandigheden van je werknemers. In de tweede plaats is het ook heel positief voor jou omdat je allerlei vervelende kosten kunt voorkomen.

Laat tijdig een risico-inventarisatie uitvoeren

Een risico-inventarisatie kun je uit laten voeren door een gecertificeerde arbodienst. Bovendien beschikken zij over voldoende kennis en ervaring op dit gebied. Omdat tijden en omstandigheden kunnen veranderen is het belangrijk om eens in de zoveel tijd opnieuw de risico’s te laten inventariseren. Hiertoe ben je overigens ook verplicht. Zo ben je er zeker van dat de ri&e altijd actueel is. En dit is uiteraard in het belang van zowel jou als je werknemers.